Are you ready for more?

We are here to serve your needs. And if you’d like to learn more, let’s get started.

Tietoa meistä

Suomen joukkovainotut ry:n viralliset kotisivut. Yhdistyksen tarkoituksena on ajaa suomalaisten joukkovainoamisen ja elektronisen häirinnän uhrien asiaa ja tiedottaa asiasta kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhdistyksemme on osa joukkovainottujen (engl. targeted individuals) ja heidän asiaansa ajavien aktivistien ja järjestöjen kansainvälistä yhteisöä.

Yhdistyksen puheenjohtaja on Martti Koski, Rusko.

About us

Suomen joukkovainotut ry is a registered association for Finnish targeted individuals. We are advocating for targeted individuals in Finland and aim to inform people and authorities about organized stalking and electronic harassment domestically and internationally. We are part of the international community of targeted individuals advocacy groups.

Yhteystiedot / Contact us

email: suomenjoukkovainotut@gmail.com

Yhdistyksen jäseneksi liittyminen

Jos haluat liittyä yhdistyksemme jäseneksi, lähetä sähköpostia ylläolevaan osoitteeseen otsikolla ”Jäsenhakemus”. Sähköpostiviestissä pitää näkyä koko nimesi (etunimi sukunimi) ja kotikuntasi. Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Kun sinut on hyväksytty jäseneksi, lähetämme sähköpostiviestin, jossa on maksutiedot jäsenmaksun (10 €) maksamista varten.

Sinun ei tarvitse olla itse vainottu liittyäksesi yhdistykseen, vaan jäseneksi otetaan mielellään myös henkilöitä, jotka haluavat tukea ja auttaa joukkovainoamisen uhreja ja osallistua jollain tavalla yhdistyksen harjoittamaan aktivismiin.

Mitä on joukkovainoaminen?

Joukkovainoaminen (engl. gang stalking) tarkoittaa vainoamista, jossa uhria vainoaa kolme tai sitä useampi henkilö. Joskus yhtä henkilöä voi vainota hyvinkin suuri joukko ihmisiä, ja yleensä, kun nykyään puhutaan ”gang stalkingista”, niin sillä tarkoitetaan juuri tuollaista laajamittaista vainoamista. Tässä on kuitenkin eroja yksilöiden välillä: toisia vainoaa pienempi joukko tai jokin tietty ryhmittymä, kun taas toisia näyttää vainoavan laaja järjestäytynyt verkosto, joka on joskus soluttautunut myös monille viranomaistahoille. Tuolloin puhutaan organisoidusta joukkovainoamisesta (engl. organized gang stalking tai organized harassment). Jos mukana näyttää olevan kokonaisia yhteisöjä, niin puhutaan yhteisöllisestä vainoamisesta (engl. community based harassment).

Zersetzung

Dokumentoitu historiallinen ennakkotapaus laajassa käytössä olleesta paljolti ”gang stalkingin” kaltaisesta organisoidusta vainoamisesta on DDR:n salaisen poliisin Stasin käyttämä Zersetzung (suom. ”biologinen hajoaminen”). Stasin arkistojen parissa työskennellyt historioitsija ja kirjailija Max Hertzberg kuvailee tuota toisinajattelijoiden ja kommunistihallinnon vastustajien vainoamiseen käytettyä vainoamisohjelmaa yksityiskohtaisesti artikkelissaan.

Ohjelmaa kuului mm. terveystietojen, kouluraporttien, poliisirekisterin, tiedusteluraporttien ja kotietsinnöillä hankittujen tietojen hyödyntäminen kohteen painostamiseksi ja sosiaaliseksi eristämiseksi. Salaisen seurannan lisäksi otettiin käyttöön avoin tarkkailu, jonka tarkoituksena oli viestittää kohteelle, että hän oli Stasin mielenkiinnon kohteena ja aiheuttaa hänessä turvattomuuden tunnetta ja vainoharhaisuutta. Loppuvaiheessa oli psykologista ja fyysistä ahdistelua, kuten tavaroiden siirtelemistä kotona (jollaisesta myös monet organisoidun vainoamisen uhrit ovat raportoineet), polkupyörille ja moottoriajoneuvoille aiheutetut vahingot (esim. renkaiden puhkominen), ikävien ja vahingollisten huhujen levittäminen (joka on keskeinen osa organisoitua vainoamista), tavaroiden tilaaminen kohteen nimellä ja paljon muuta.

Zersetzung-ohjelmaan liittynyt avoin tarkkailu (engl. conspicuous surveillance) on yksi kaikkein tyypillisimmistä taktiikoista myös nykymuotoisessa organisoidussa vainoamisessa.

Elektroninen häirintä

Joukkovainoamiseen liittyy usein myös elektronista häirintää, joka voi olla etänä suoritettua säteilyttämistä mikroaalloilla tai tahallista häiritsemistä ultraäänillä tai infraäänillä. Nämä voivat aiheuttaa kohteessa kipuja ja muita epämiellyttäviä oireita ja tuntemuksia.

Teknologia mikroaaltohäirintään on olemassa ja sen kohteeksi ovat joutuneet todennäköisesti mm. USA:n Kuuban-lähetystön työntekijät, kuten syksyllä 2018 uutisoitiin.

Häirintä voi olla myös mm. kuuloaistimusten aiheuttamista kohteen päähän radiotaajuuksilla tai mikroaalloilla (tälle on engl. termi microwave hearing eli ”mikroaaltokuuleminen”).

USA:ssa ilmiön olemassaolo oli tunnustettu hallituksen toimesta epävirallisesti jo vuonna 2011, kun sen alainen bioeettisen komissio järjesti paneelin, jossa kuultiin lukuisten joukkovainoamisen ja elektronisen häirinnän uhrien ja asiaa tutkineiden todistukset. Komissio ei tutkinut asiaa kuitenkaan eteenpäin ja vetosi vastauksessa tiedusteluun siihen, ettei sillä ole juridisia tai rikostutkinnallisia valtuuksia. Komissio sanoi antavansa tiedot eteenpäin Valkoiseen taloon, mutta sen jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään eikä esim. FBI ole aloittanut asiasta tutkintaa.

Mainokset
Create your website at WordPress.com
Aloitus
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close